FAQ 80


Czy "Przekład Nowego Świata" jest jedynym przekładem, który w Nowym Testamencie zawiera imię Boże?

Nie.
Istnieje co najmniej 92 europejskie wydania NT zawierające imię Boże w brzmieniu Jehowa bądź podobnym (Ihova, Yehoa, Yehova, Jahwe, Chihowa, Ieova itd.) (n.p. Biblia Nieświeska), 19 europejskich wydań NT zawierających imię Boże w brzmieniu Jahwe i podobnym (Yawe, Jahue, Jiova, Yah Veh, Yahweh, Jakwe itd.) (n.p Współczesny przekład (NT, wyd. 1991, TB), 2 europejskie wydania NT zawierających imię Boże zapisane jako YHWH (n.p. Hebrajsko-polski Pięcioksiąg (międzywierszowy, wyd. 2003, katolicki)), 26 europejskich wydań NT zawierających imię Boże zapisane jako tetragram i co najmniej 27 hebrajskich wersji NT zawierających imię Boże zapisane jako tetragram (przekład Eliasza Huttera , Nuremberg 1599 r.׃, przekład prof. Franza Delitzscha, Leipzig 1877 r., przekład Izaaka Salkinsona i Christiana Davida Ginsburga, London 1886 r., przekład Josepha Atzmona, Jerusalem 1976 r.
powrót