FAQ 79


Czy jest Psałterz Floriański?

Psałterz Floriański, to rękopiśmienny, bogato iluminiowany kodeks pergaminowy, przechowywany do roku 1931 w bibliotece opactwa w Sankt Florian w Austrii, obecnie zaś w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Zawiera najstarszy znany polski przekład psalmów. Powstawał on w kilku fazach na przełomie XIV i XV wieku, przypuszczalnie dla królowej Jadwigi. Po każdym wersecie łacińskim następuje jego przekład polski i niemiecki. Tłumaczenie oparte zostało częściowo na starszym, nieznanym bliżej wzorcu. Tekst zawiera czechizmy i dialektyzmy małopolskie. Przykład z Psalmu 1:
Błogosławiony mąż, jen jest nie szedł po radzie niemiłościwych i na drodze grzesznych nie stał jest, i na stolcu nagłego spadnienia nie siedział jest. Ale w zakonie Bożem wola jego i w zakonie jego będzie myślić we dnie i w nocy. A będzie jako drzewo, jeż szczepiono jest podług ciekących wod, jeż owoc swoj da w swoj czas. A list jego nie spadnie i wszystko czsokoli uczyni, prześpieje. Nie tako niemiłościwi, nie tako, ale jako proch, jenże rzuca wiatr od oblicza ziemie. Przeto nie wstają niemiłościwi w sądzie ani grzesznicy w radzie prawych. Bo znaje Gospodzin drogę prawych, a droga złych zginie. Sława Oćcu i Synowi, i Świętemu Duchu. Jako była z początka i ninie, i wżda, i na wieki wiekom.
powrót