FAQ 77


Co Biblia mówi o tym, co się dzieje z człowiekiem po śmierci?

Dla poznania tej kwestii godzi się zapoznać z fragmentami Biblii, które o tym mówią. Wszystkie podane poniżej wersety pochodzą z Biblii Warszawskiej. Wytłuszczenia nasze.

"Bo to jest pewne, że Bóg nie popełnia bezprawia i Najwyższy nie łamie prawa. Któż mu poruczył ziemię i kto założył cały okrąg świata?
Gdyby wziął z powrotem do siebie swojego ducha i ściągnął w siebie swoje tchnienie, to by od razu zginęło wszelkie ciało i człowiek wróciłby do prochu.
" (Joba 34:12-15, BW)

"Bo po śmierci nie pamięta się o tobie, w krainie umarłych któż cię wysławiać będzie?" (Psalm 6:6, BW)

"Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego; w tymże dniu giną wszystkie zamysły jego." (Psalm 146:4, BW)

"Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie.
Zarówno ich miłość, jak ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły; i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem.
"
"Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz,
nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości.
"
(Księga Kaznodziei 9:5, 6, 10, BW)

Zatem - Biblia wyraźnie mówi, że po śmierci nie ma życia.
powrót