FAQ 76


Czy chrześcijanin może sprawować urząd sędziego?

Stanowisko pytających zasadza się na błędnym rozumieniu słów Jezusa z Mateusza 7:1.
μη κρινετε ινα μη κριθητε
W tłumaczeniu bezpośrednim:
Nie osądzajcie (potępiajcie) (strong 2919) aby nie osądzeni (potępieni)
Czy jak tłumaczy na przykład Biblia Warszawska:
"Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni."

Kontekst wypowiedzi Chrystusa wskazuje wyraźnie, że nie odnosi się ona do sprawowania funkcji sędziego, lecz do naszego stosunku do bliźnich. Vide 2 i 3 werset tegoż rozdziału.

powrót