FAQ 75


Z czyjego wyroku zginął Chrystus?

Oto, co znajdujemy w tekście biblijnym: (wytłuszczenia nasze)
"A faryzeusze wyszedłszy, naradzali się co do niego, jakby go zgładzić." (Mateusza 12:14, BW)
"Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w Piśmie i skażą go na śmierć." (Mateusza 20:18, BW)
"Rzekł do niego Piłat: Co to jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich: Ja w nim żadnej winy nie znajduję" (Jana 18:38, BW)
"A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im: Oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduję" (Jana 19:4, BW)
"Odpowiedzieli mu Żydzi: My mamy zakon, a według zakonu winien umrzeć, bo się czynił Synem Bożym" (Jana 19:7, BW)
"Mieszkańcy Jerozolimy bowiem i ich przełożeni nie poznali go i przez skazanie go wypełnili słowa proroków, czytane w każdy sabat, choć nie znaleźli nic, czym by zasługiwał na śmierć, zażądali od Piłata, aby był stracony." (Dzieje Apostolskie 13:27-28, BW)

Reasumując:
Jezus nie zginął z wyroku rzymskiego.
Chrystus zginął z wyroku żydowskiego Sanchedrynu.


powrót