FAQ 74


Jakie istnieją wersje tekstów greckiej części Biblii?

Powstały trzy główne nurty wersji tekstu:
- Tekst Większościowy
- Textus Receptus (dosł. tekst przyjęty) i
- Wydanie (tekst) Krytyczne.

Każda z tych wersji została opracowana przez ludzi pragnących ustalić to, co zostało pierwotnie zapisane. Jednakże każda grupa posługiwała się innymi metodami ustalania brzmienia oryginału.
 • Tekst Większościowy (Majority Text) nosi taką nazwę, ponieważ opracowywano go przy założeniu, że tekst oryginału jest tym, co można znaleźć w większości starożytnych manuskryptów.
 • Textus Receptus to tekst grecki opracowany przez Erazma w roku 1516. Był on uznawany za klasyczny tekst Nowego Testamentu, aż do odkrycia licznych starszych tekstów na przestrzeni ostatnich około stu lat. Na tym tekście opiera się angielski przekład Tyndale'a, "The Bishop's Bible", a następnie Biblia Króla Jakuba (KJV).
 • Tekst Krytyczny (Critical Text) został opracowany przez krytyków tekstu, wychodzących z założenia, że do tekstu Biblii należy podchodzić tak, jak do każdego innego starożytnego manuskryptu.
Bardzo długo greka Nowego Testamentu (greka 'koine') sprawiała badaczom pewne problemy, ponieważ Nowy Testament był jedynym znanym dokumentem spisanym w tym dialekcie greki. Jednak odkrycia licznych papirusów na przestrzeni ostatnich stu lat pozwoliły ustalić, że Nowy Testament został spisany w języku zwykłych ludzi, takim, jaki był używany przy spisywaniu testamentów, prywatnych listów, pokwitowań, i innych pism dnia codziennego.

powrót