FAQ 71

 

Czy frazy "z punktu widzenia Jehowy" lub "z punktu widzenia Boga" występują w językach oryginału?

Pytanie oryginalne brzmiało:
W pewnym przekładzie bibijnym w kilku wersetach znalazłem frazę: "z punktu widzenia Jehowy" lub "z punktu widzenia Boga".
Czy one występują w tekstach oryginalnych?

Taką frazę znajdziemy na przykład w wersetach 1 Samuela 24:6, 1 Samuela 26:11, 1 Królów 21:3, Jakuba 1:27 Przekładu Nowego Świata.
1 Samuela 24:6 w przekładzie (własnym) wygląda tak:
I rzekł do swoich ludzi: "Niech mi יְהוָה zakazuje, abym uczynił to memu, namaszczenemu Panu, abym wyciągnął przeciwko niemu rękę moją, widząc, że jest pomazańcem יְהוָה".
1 Samuela 26:11 w w przekładzie (własnym) wygląda tak:
יְהוָה zakazuje mi, żebym wyciągnął rękę przeciw namaszczenemu Panu; ale teraz weź, proszę, włócznię, która jest u jego głowy, i wodę, i odejdźmy.
Podobnie 1 Królów 21:3 w Biblii hebrajskiej w przekładzie brzmi:
I rzekł Nabot do Achaba: "Nie dam tego, nie oddam dziedzictwa ojców mych".

Jak widać, frazy "z punktu widzenia Jehowy" w żadnym z tych wersetów Biblii hebrajskiej, nie ma.

Jakuba 1:27
Tekst grecki:
θρησκεια καθαρα και αμιαντος παρα τω θεω και πατρι αυτη εστιν επισκεπτεσθαι ορφανους και χηρας εν τη θλιψει αυτων ασπιλον εαυτον τηρειν απο του κοσμου
Transliteracja fonetyczna:
thrēskeia kathara kai amiantos para tō theō kai patri hautē estin episkeptesthai orfanous kai chēras en tē thlipsei autōn aspilon heauton tērein apo tou kosmou
Tłumaczenie dosłowne:
religijność czysta i nieskazitelna od boga i ojca to jest odwiedzać sieroty i wdowy w utrapieniu ich niesplamionym samego siebie zachować z dala od świata
Jak widać, frazy "z punktu widzenia Boga" tu nie ma.

1 Piotra 4:6
Tekst grecki:
εις τουτο γαρ και νεκροις ευηγγελισθη ινα κριθωσιν μεν κατα ανθρωπους σαρκι ζωσιν δε κατα θεον πνευματι
Transliteracja fonetyczna:
eis touto gar kai nekrois euēngelisthē hina krithōsin men kata anthrōpous sarki zōsin de kata theon pneumati
Tłumaczenie dosłowne:
w tym bowiem i martwym ogłosili dobrą nowinę aby zostali osądzeni prawdziwie według ludzkiego ciała żyliby zaś według boga duchowi
Jak widać, frazy "z punktu widzenia Boga" tu nie ma.

Zatem frazy "z punktu widzenia Jehowy" oraz ""z punktu widzenia Boga" w tekstach oryginalnych nie występują.
powrót