FAQ 7


Czym jest Kodeks Synajski?


Codex Sinaiticus, napisany po starogrecku, jest jedyną z 50 kopii Biblii dokonanych na zlecenie Cesarza Konstantyna po przyjęciu przez niego chrześcijaństwa w IV wieku. Kodeks Synajski powstał w klasztorze, w pobliżu góry Synaj. Biblia ta znajdowała się tam aż połowy wieku XIX kiedy jej fragmenty zostały wywiezione do Niemiec i Rosji. Biblia ta podzielona jest na cztery części. Obecnie 2/3 (347 z 400 stron) kodeksu przechowywane jest w Londynie, w Bibliotece Brytyjskiej, 1/3 w Bibliotece Uniwersytetu Lipskiego w Niemczech, 12 kart w Klasztorze Świętej Katarzyny (u stóp Góry Świętej Katarzyny i góry Synaj) i 3 fragmenty w Narodowej Bibliotece Rosji w Petersburgu. Jeden z najstarszych i najważniejszych manuskryptów Septuaginty i Nowego Testamentu. Najstarszy rękopis z pełnym tekstem Nowego Testamentu i jedyny kodeks majuskułowy z pełnym tekstem Nowego Testamentu. Jedyny rękopis NT pisany w czterech kolumnach po 48 wierszy. Otwarty kodeks miał osiem kolumn, tyle co rozwinięty zwój, niewykluczone więc, że jest to wynik naśladowania zwoju. Pierwotnie składał się prawdopodobnie z 730 kart. Karty mają wymiary 38 na 34 centymetry. Zapisany na cienkich skórach owczych i kozich, brązowym i czarnym atramentem. Tytuły Psalmów i Pieśni nad Pieśniami wyróżniono czerwoną barwą. Napisany jednym ciągiem, bez podziału na słowa i wersety. Opatrzony został w Kanony Euzebiusza. W wiekach VI-IX pracowało nad nim co najmniej siedmiu korektorów. Część jego kart odkryta została w 1859 roku przez Konstantina von Tischendorfa w Klasztorze św. Katarzyny i opublikowana w 1862 roku. Część kodeksu przechowywana była w bibliotece i ta część przedstawia się dziś w bardzo dobrym stanie, pozostała zaś część wśród śmieci i ta część jest zniszczona, trudno czytelna, w bardzo złym stanie.

W Nowym Testamencie kilka opuszczeń:
 • Mateusza 6:13b (doksologia); 12:47; 16:2b-3, 17:21; 18:11;
 • Marka 9:44, 46; 15:28; 16:8-20,
 • Łukasza 17:36; 22:43-44 oznaczony został jako wątpliwy przez pierwszego korektora, ale trzeci korektor znak ten usunął.
 • Jana 5:4; Jana 7:53-8,11; 21:25.
 • Dzieje 8:37.
 • W Rzymian doksologia występuje po 16:23, werset 24 został opuszczony. Opuszczenia te są charakterystyczne dla tekstu aleksandryjskiego.

powrót