FAQ 69

 

Czy w Ew. wg Marka 10:25 jest mowa o bramie zwanej 'uchem igielnym', czy o uchu igły?

Ewangelia wg Marka 10:25 w oryginalnym tekście greckim wygląda tak:
 ευκοπωτερον εστιν καμηλον δια της τρυμαλιας της ραφιδος διελθειν η πλουσιον εις βασιλειαν του θεου εισελθειν
W transliteracji (fonetycznej) tak:
 eukopōteron estin kamēlon dia tēs trymalias tēs rafidos dielthein ē plousion eis tēn basileian tou theou eiselthein
Co w przekładzie dosłownym wygląda tak:
 "łatwiejsze jest wielbląda przez otwór igły przejść* niż bogatego do królestwa boga wejść"
* W Textus Receptus oraz w Nestle/Aland występuje tu διελθειν, dielthein - przejść (Strong G1330), natomiast w Byzantium Text εισελθειν, eiselthein - wejść (strong G1525).
Paralelny tekst z Ew. wg Mateusza 19:24;
 παλιν δε λεγω υμιν ευκοπωτερον εστιν καμηλον δια τρυπηματος ραφιδος διελθειν η πλουσιον εισελθειν εις την βασιλειαν του θεου
W transliteracji:
 palin de legō hymin eukopōteron estin kamēlon dia trypēmatos rafidos dielthein ē plousion eiselthein eis tēn basileian tou theou
W przekładzie dosłownym:
 "znów zaś mówię wam łatwiejsze jest wielbląda przez otwór igły* przejść niż bogatego wejść do królestwa boga"
* Niektórzy komentatorzy twierdzą, że Jezus odnosił się do niewielkiej bramy Jerozolimskiej, przez którą trudno przecisnąć się wielbłądowi, inni zaś, że ma tu miejsce gra słowna - καμηλος, kamēlos (Strong G2574) - wielbłąd, a słowo καμιλος, kamilos - lina.

Przewodnicy na Bliskim Wschodzie, gdy przyprowadzą turystów do Kervansaray, nieuchronnie wskazują na małe drzwi w dużych drzwiach i mówią ludziom, że nazywa się to "okiem igielnym", że wielbłąd może przejść przez to, i że słowa Jezusa odnosiły się do tego rodzaju drzwi. To musi być bardzo wygodna myśl dla bogatych turystów. Tak jak wielbłąd może z pewnym trudem przez nie wejść, mogą i oni wejść do Królestwa Bożego. Opowiadanie przewodnika nie jest prawdą. Nie ma podstaw do twierdzenia, że w starożytnej Jerozolimie istniała brama zwana "Okiem Igły" (Uchem Igielnym). Nie ma starożytnego żydowskiego lub chrześcijańskiego tekstu, który odnosi się do takiej bramy. Jest także mało prawdopodobne, choć nie całkowicie niemożliwe, że popełniono błąd w pisaniu, a Ewangelia w rzeczywistości odnosi się do liny (kamilos) zamiast wielbłąda (kamelos).
Słowa Jezusa mają paralelę w Talmudzie babilońskim (Berakoth 55b, Baba Mezi'a 38b): tutaj trudność jest porównywana do słonia, który ciągnie się przez ucho igły. Jezus cytuje żydowskie przysłowie, co oznacza, że ​​czegoś nigdy nie da się zrobić. Ta niemożność jest również przedmiotem innych opowieści: uwaga, że "Nikt nie może służyć Bogu i Mamonie" (Mateusza 6:24). Przypowieść o Łazarzu i bogaczu - chociaż nie jest powiedziane, że bogacz popełnił zło, i jest "karany" (Łukasza 16:19). Fakt, że był bogaty i mógł ucztować własnym sumptem, jest przedstawiany jako wystarczające wyjaśnienie trudu z jakim musiałby spotkać się bogacz usiłujący wejść do Królestwa Bożego.
W opinii Jezusa bogaci już otrzymali dużą miarę szczęścia. Ogłaszał, że bogaci doświadczą nieszczęścia: "Biada wam, którzy są bogaci... Biada wam, którzy są napełnieni... Biada wam, którzy teraz się śmieją" (Łukasza 6:24), "Jeśli chcesz być doskonały, odejdź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie" (Mateusza 19:21). Nikt nie powiedział, że przesłanie Jezusa było łatwe - wręcz przeciwnie.
Reasumując:
w Ewangelii wg Marka 10:25 jest mowa o uchu igły.

powrót

 

 

 

 

 

 

  •