FAQ 66

 

Czy "wąż zwany diabłem i szatanem" (Objawienia 12:9) został zrzucony na ziemię czy w okolice ziemi?

Tekst grecki wygląda następująco:
και εβληθη ο δρακων ο μεγας ο οφις ο αρχαιος ο καλουμενος διαβολος και ο σατανας ο πλανων οικουμενην ολην εβληθη εις την γην και οι αγγελοι αυτου αυτου μετ αυτου εβληθησαν
W transliteracji:
kai eblēthē ho drakōn ho megas ho ofis ho archaios ho kaloumenos diabolos kai ho satanas ho planōn tēn oikoumenēn holēn eblēthē eis tēn gēn kai hoi angeloi autou met autou eblēthēsan
Tłumaczyć powyższe dosłownie należy tak:
"I został rzucony smok wielki wąż dawny który jest zwany oszczerca i przeciwnik zwodzący świat zamieszkały cały został rzucony na ziemia i zwiastunowie jego z nim zostali rzuceni"

Zatem został (z)rzucony na ziemię.

powrót