FAQ 65

 

Czy Stwórca żałuje swoich decyzji?


Oryginalne pytanie brzmiało:
Wersety: 1 Samuela 15:29 i 1 Samuela 15:35 brzmią:
"A zaisteć Mocarz Izraelski nie skłamie, ani będzie żałował; bo nie jest człowiekiem, aby miał żałować."
"A już potem więcej Samuel nie widział Saula, aż do dnia śmierci swojej: wszakże żałował Samuel Saula, a Pan też żałował, że uczynił królem Saula nad Izraelem."
Jeżeli dobrze zrozumiałem oba wersety to w pierwszym Bóg nie żałuje bo nie jest człowiekiem zeby miał żałować a w drugim jednak żałuje.
Jak pogodzić jedno z drugim?

W wersecie 29 chodzi o nieomylność יהוה. On nigdy "nie żałuje" swych decyzji w sensie jakoby kiedykolwiek podjął złą decyzję, bo nie jest On jak człowiek, który bywa, że się pomyli.
W wersecie 35 zaś chodzi o "żal", "ubolewanie" (ang. to regret, hebr. נִחָם) z powodu okoliczności, które doprowadziły do uczynienia Saula królem.

powrót