FAQ 63

 

Kim są ludzie, o których mowa w Mateusza 25.46, a kim wymienieni w 2 Liście do Tesaloniczan 1:8

Oryginalne pytanie brzmiało:
Moje pytanie jest związane z zapowiedzią kary dla ludzi przedstawionych jako kozły (Mateusza 25.46), dla ludzi nieposłusznych ewangelii Chrystusowej i nie znających Boga ( 2 do Tesaloniczan 1.6-9)
Kim oni są?

Wymienieni w ew. wg. Mateusza 25:41-46 nie wspierali ani jednego “z tych najmniejszych” spośród Jego braci (Mateusza 25:40).
I to jest podstawą ich osądu.
Natomiast w 2 Liście do Tesaloniczan 1:8 odróżnia się tych, którzy nie znają Boga od tych, którzy nie są posłuszni dobrej nowinie. Skoro na jednej szali są ci, którzy nie znają Boga, to ci, którzy są na drugiej szali, nieposłuszni dobrej nowinie, oczywista znają Boga.
Kozły z ew. wg. Mateusza 25:41-46 mogą wywodzić się z obu grup wymienionych w 2 Liście do Tesaloniczan 1:8.

powrót