FAQ 61

 

Która forma imienia Bożego jest poprawna?

Pytanie oryginalne brzmiało:
Wielu biblistów wskazuje, że w świetle badań bardziej prawidłowo jest wymawiać Imię Boga Jahwe niż Jehowa.
Czy Wasz Zespół zgadza się z tym poglądem?

Forma brzmieniowa 'Jehowa' jest gramatycznie poprawna, starsza, i stosowana przez hebraistów od setek lat.
Forma brzmieniowa 'Jahwe' jest nowym tworem.

Słowo 'Jahwe' (gr. Γιαχβέ, Iaoue) jest postsamarytańską wersją imienia Jowisza.
Encyclopedia Britannica podaje, że 'Jupiter' w grece pisze się IOUE bądź IAUE, zaś pisane łacińskimi literami 'Jove' i 'Jave'. Obie formy wywodzą się od Samarytańskiego 'Jave' ('Jabe').

Bob Kobres z University of Georgia podając treść papirusu (obecnie w British Museum), w którym imię Zeusa w pełnej formie oddane jest przez Iaoue pisze:
"The Anastasy papyrus of the British Museum, published by Wessely in 1888, includes among other magical formulae the following prose invocation:
'I summon thee the, ruler of the gods-Zeus, Zeus, that thunderest on high, king Adonai, lord Iaoouee.'
"

Zaś w The Catholic Encyclopedia czytamy:
"Inserting the vowels of Jabe [the Samaritan pronunciation] nto the original Hebrew consonant text, we obtain the form Jahveh (Yahweh),
which has been generally accepted by modern scholars as the true pronunciation of the Divine name.
"

Zrekonstruowaną transkrypcję imienia Bożego w brzmieniu 'Jahvé', która zyskała popularność mniej więcej w połowie XX wieku, ustalił H. Ewald. Ponieważ za podstawę tej rekonstrukcji posłużyło mu samarytańskie Jave, toteż oczywistym jest, że słowo 'Jahwe' nie jest imieniem prawdziwego Boga, lecz de facto imieniem Jowisza.

Poprawną jest forma Jehowa, jednakże imię Boże należałoby wymawiać jako Je(h)owa(h).

powrót