FAQ 6

 

Co to jest kodeks watykański?

Kodeks Watykański, oznaczony przez badaczy literą "B" (03). Pochodzi prawdopodobnie z IV wieku (ok. 350 roku). Składa się z 734 kart pergaminowych zszytych rzemykiem i na każdej z nich znajdują się trzy kolumny starannie napisanego tekstu biblijnego. Początkowo zawierał cały Stary i Nowy Testament. W ciągu stuleci zniszczeniu uległy karty zewnętrzne, a to znaczy, że nie ma początku i zakończenia. Powstał prawdopodobnie w Egipcie w II wieku po Chrystusie, pisany greką. Znaleziony przez Konstantyna von Tischendorfa. Od XV wieku przechowywany jest w Bibliotece Watykańskiej, stąd jego nazwa. Grecki tekst Starego Testamentu jest wersją Septuaginty. Obecnie brak w nim fragmentów od Rozdzaju 1:1 do 46:28; Psalmów 106-137; Listu do Hebrajczyków po 9:14; 1 i 2 Tymoteusza; Tytusa; Filemona; Objawienia.

powrót