FAQ 59

 

Czy imię Boże oznacza 'jestem, który jestem'?

NIE.
Imię Boże zapisane czterema hebrajskimi literami יהוה (JHWH, jod-heh-waw-heh) nie znaczy "jestem, który jestem".

Zwrot "jestem, który jestem" zaczerpnięto z Wyjścia 3:14 (שמות), sh(e)mot, 2 Mojżeszowa). W transliteracji z hebrajskiego ów zwrot brzmi: "’ehjeh ’ăšer ’ehjeh" (אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה).
Co oznacza ten zwrot?
Przekład "Twenty-Four Books of the Holy Scriptures", dokonany przez rabina Izaaka Leesera oddaje to tak: "będę, kim będę".
"The Emphasised Bible" Josepha B. Rotherhama podaje: "STANĘ SIĘ, kimkolwiek zechcę".
Tu w uwadze marginesowej do tego wersetu napisano: "'Hajah' (słowo oddane powyżej przez 'stanę się') nie znaczy 'być' w sensie zasadniczym, czyli ontologicznym, lecz w sensie fenomenologicznym. (...) Jaki On będzie, to nie zostało wyjawione - On będzie z nimi, będzie im pomagał, będzie ich krzepił i wyzwalał".

Jednakże zwrot "jestem, który jestem" czy "będę, kim będę" nie jest ani rozwinięciem tetragramu, ani znaczeniem imienia Bożego,
ani też imię יהוה (Jehvah/Jehovah/Jahveh) nie jest jakimś skrótem zwrotu "ehjeh aszer ehjeh".
"Ehjeh", czyli "będę" lub "okażę się" nie jest powtarzającym się w całej Biblii imieniem prawdziwego Boga.
Imię Boże zapisane czterema hebrajskimi literami יהוה (jod-heh-waw-heh, JHWH) jest niesprecyzowaną, kauzatywną formą hebrajskiego czasownika היה, hawah - 'czynić, stawać'. Wobec tego imię יהוה, Jehvah/Jehovah/Jahveh znaczy:
"Powodujący, że się staje", bądź "Powodujący, że się dzieje".
Ów hebrajski czasownik występuje w formie gramatycznej oznaczającej czynność w trakcie wykonywania, czyli w trybie ciągłym niedokonanym.
Reasumując: יהוה nie oznacza "jestem, który jestem".

powrót