FAQ 55

 

Czym jest Ewangelia Tomasza?

Tzw. Ewangelia Tomasza to fragment odkrytej w 1945 roku w Nag Hammadi (ok. 450 km na południe od Kairu) przez dwóch arabskich wieśniaków kolekcji 12 oprawionych w skórę papirusowych kodeksów, zawierająca 52 gnostyckie pisma przetłumaczone z greckiego na koptyjski, datowane na 350-400 r. n.e. W Nag Hammadi znaleziono kilka ksiąg, które nosiły "chrześcijańskie" tytuły np. Ewangelia Tomasza, Ewangelia Filipa, czy Dzieje Piotra i Dwunastu Apostołów. Powstały one sto i więcej lat po Ewangeliach. Nazywa się je pseudoepigrafami, gdyż ich autorzy przybrali imiona apostołów, aby łatwiej dotrzeć ze swoim gnostyckiem przesłaniem do chrześcijan, którzy nie akceptowali jako natchnione pism, które nie wyszły spod ręki apostołów. Najbardziej znaną księgą z Nag Hammadi jest właśnie Ewangelia wg Tomasza, która przetrwała w koptyjskiej kopii z IV wieku. Pomimo, że jej autor używa imienia apostoła Tomasza, faktycznie powstała ona dopiero w połowie II wieku n.e. Jej autor przytacza 114 wypowiedzi, które przypisuje Jezusowi. Ze względu na to, że trzecia część tych cytatów rzeczywiście pochodzi z nowotestamentowych Ewangelii, niektórzy gotowi są ją zaakceptować, jako autentyczną Ewangelię, tym bardziej, że jedna trzecia zawartych w niej wypowiedzi nie zaprzecza słowom Jezusa, choć wyraźny jest w nich wpływ gnostycki. Reszta cytatów nie ma niczego wspólnego z Jezusem, jakiego znamy z Nowego Testamentu. Niektóre z tych wypowiedzi zawierają sprzeczne z Pismem Świętym idee, na przykład:
"Rozłup drewno; Ja tam jestem. Podnieś kamień, a znajdziesz mnie tam".
Tzw. Ewangelia wg Tomasza kończy się słowami:
"Niech Maria odejdzie od nas, bo kobiety nie są godne życia".
Jej autor wkłada w usta Jezusa także takie antyfeministyczne słowa:
"Zaprawdę poprowadzę ją i uczynię mężczyzną,
aby i ona mogła stać się żywym duchem, podobnie jak wy mężowie.
Albowiem każda kobieta, która czyni siebie mężczyzną
wejdzie to królestwa niebiańskiego
".
Powyższe wypowiedzi są sprzeczne ze stosunkiem Jezusa do kobiet, natomiast zbieżne ze zrozumieniem niektórych gnostyków.

powrót