FAQ 52

 

Czym jest Pascha?

Pascha (hebr. פֶּסַח pésach: "przejście"; gr. Πάσχα páscha) została ustanowiona w wieczór poprzedzający wyjście Izraelitów z Egiptu. Pierwszą Paschę obchodzono mniej więcej w czasie pełni księżyca, 14 dnia miesiąca Abib (nazwanego później Nisan) 1513 r. p.n.e. Odtąd miała być obchodzona każdego roku (Wyjścia 12:17-20, 24-27). Miesiącowi Abib (Nisan) odpowiada w kalendarzu gregoriańskim druga część marca i pierwsza kwietnia. Po Passze następowało siedmiodniowe Święto Przaśników (15-21 Nisan). Pascha upamiętniała wyzwolenie Izraelitów z Egiptu oraz to, że יהוה "przeszedł obok", czyli pozostawił przy życiu ich pierworodnych, gdy zabijał pierworodnych Egiptu.
Pascha przypadała na początek żniw jęczmienia (Wyjścia 12:14, 24-47; Kapłańska 23:10).
Ponieważ według żydowskiej rachuby czasu dzień zaczynał się po zachodzie słońca i kończył z następnym zachodem - Paschę obchodzono wieczorem po upływie 13 Nisan.

powrót