FAQ 51

 

Co oznacza termin Bóg?

'Bóg' to ktoś, kto ma szczególną pozycję, władzę, bogactwo.

Mianem boga określa się każdy podmiot kultu, który osoba oddająca cześć uważa za potężniejszą od siebie i otacza nabożną czcią.
Zatem termin bóg jest względny, zależny od wyznającego.
Względność terminu 'bóg' bardzo wyraźnie widać na poniższych przykładach używania tegoż określenia w Biblii.
I tak Biblia nazywa:
_ bogiem יהוה, Stwórcę, (począwszy od 1 Mojżeszowa 2:4)
_ bogiem syna Stwórcy, Jezusa, (Izajasza 9:5)
_ bogiem diabła, (2 Koryntian 4:4)
_ bogami - aniołów, (Psalm 82:6)
_ bogami - ludzi (Jana 10:35).
Jedynie jedna postać nie ma nad sobą jakiegokolwiek boga, jest nią:
"Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały"
"Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały"
"Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały"
"Bóg naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały"
(Efezjan 1:17, w kolejności jak wyżej: Biblia Warszawska, Przekład Eugeniusza Dąbrowskiego, Biblia Tysiąclecia wyd. V, Przekład Nowego Świata)
W oryginale:
θεος του κυριου ημων ιησου χριστου ο πατηρ της δοξης
Fonetycznie:
theos tou kyriou hēmōn iēsou christou ho patēr tēs doksēs
Dosłownie:
bóg pana naszego jezusa pomazańca ojciec chwały

Zatem nad Jezusem Chrystusem jest יהוה, Bóg nad którym nie ma już innego boga, Stwórca.

"Z kim mnie porównacie i z kim zestawicie albo do kogo upodobnicie, abyśmy byli sobie równi?" (Izajasza 46:5, Biblia Warszawska)

powrót