FAQ 51

 

Co oznacza termin Bóg?

'Bóg' to ktoś, kto ma szczególną pozycję, władzę, bogactwo.

Znaczenie i etymologia tego terminu w wielu językach wiąże się z bogactwem.
N.p w języku polskim - 'bóg' - 'bogactwo'. W języku angielskim - 'god' - 'goods'.
Termin 'bóg' jest względny.
I dla zobrazowania:
  Biblia nazywa bogiem - יהוה, Stwórcę, (począwszy od 1 Mojżeszowa 2:4)
  nazywa bogiem - Jego syna, Jezusa, (Izajasza 9:5)
  nazywa bogiem - Diabła, (2 Koryntian 4:4)
  nazywa bogami - aniołów, (Psalm 82:6)
  nazywa bogami - ludzi (Jana 10:35).


powrót