FAQ 50

 

Czy słowa "Ojciec, Słowo, i Duch Święty, a ci trzej jedno są" pochodzą z Pisma Świętego?

"...a ci trzej jedno są"
Te słowa znajdziemy w Biblii Gdańskiej w wersetach z 1 Jana 5:7, 8
"Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie:
Ojciec, Słowo, i Duch Święty, a ci trzej jedno są.
A trzej są, którzy świadczą na ziemi: Duch, i woda, i krew,
a ci trzej ku jednemu są.
"

Fraza "ci trzej jedno są" to wstawka mająca za zadanie wesprzeć doktrynę o tzw. trójcy. Zawierają tę wstawkę też przekłady Wujka i Dąbrowskiego (z łaciny).
F. H. A. Scrivener na temat tej trynitarnej wstawki napisał:
"Nie ma co ukrywać, że omawianych tu słów nie napisał św. Jan;
kiedyś w Afryce przeniesiono je z marginesu do kopii łacińskich,
gdzie znalazły się jako pobożna i ortodoksyjna glosa dotycząca wers. 8;
z tekstu łacińskiego wkradły się one do dwóch lub trzech późniejszych kodeksów greckich, a stamtąd do drukowanego tekstu greckiego na miejsce, gdzie nie miały prawa się znaleźć.
"
(A Plain Introduction to the Criticism of the New Testament, Cambridge 1883, wyd. III, s. 654)

Ponadto patrz: przypis do tych wersetów w BT, BP oraz dodatek do Listu 1 Jana z przekładu KUL zatytułowany Comma Joanneum, strony 433, 434, jak również dodatek w NWT z przypisami, strona 1580.

powrót