FAQ 5

 

Kim był Izaak Cylkow?

Izaak Cylkow był kaznodzieją synagogi przy Daniłowiczowskiej w Warszawie. Objął ten urząd po usunięciu przez władze rosyjskie rabina Jastrowa za kazania patriotyczne w przededniu powstania 1863 roku. Cylkow uzyskał w 1878 roku pozwolenie na wygłaszanie kazań po polsku. Miał za sobą studia w Szkole Rabinów w Warszawie i studia w Niemczech, gdzie doktoryzował się rozprawą p.t. "De cogitatione et existentia inter se coherentibus" ("O poznaniu i egzystencji wzajemnie sobie odpowiadających"). Jego przekład Pisma Świętego na polski ukazywał się stopniowo, częściami. "Księga Genezy" ukazała się drukiem w Krakowie w roku 1895.

powrót