FAQ 49

 

Czy Bóg kierował decyzjami faraona?

Oryginalne pytanie brzmiało:
W Księdze Wyjścia 10:1-2 czytamy, że Bóg uczynił twardym serce faraona:
"I rzekł Pan do Mojżesza:
Idź do faraona, ponieważ uczyniłem twardym serce jego i jego sług,
abym mógł czynić znaki swoje wśród nich,
i abyś opowiadał dzieciom twoim i wnukom, co zdziałałem w Egipcie.
"
Czy należy rozumieć, że Bóg kierował decyzjami faraona?

Utwardzenie serca nie jest tożsame z kierowaniem decyzjami. Faraon, sam będąc bóstwem, nie był skłonny uznać יהוה za prawdziwego Boga i ukorzyć się przed nim.
Ponieważ plagi, które zamierzał יהוה zesłać na Egipt były bardzo dotkliwe, toteż Bóg uznał za stosowne utwardzenie serca faraona, tak aby ten nie ugiął się pod ich ciężarem i je wytrwał.
Dzięki temu prawdziwy Bóg mógł zlać na Egipt wszystkie plagi, a każda z nich była skierowana przeciw kolejnemu z głównych bogów Egiptu.
"Mówi bowiem Pismo do faraona:
Na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie
i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi.
Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie,
a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości.
"
(Rzymian 9:17-18, BW)
Choć greckie słowo użyte w tym wersecie, σκληρύνω, sklaruno (Strong G4645, liczba pojedyncza, osoba trzecia, czas teraźniejszy, tryb oznajmiający) w większości polskojęzycznych przekładów oddano jako "zatwardziałość" to jednak nie jest to dobre ujęcie tego słowa, bowiem polskie słowo "zatwardziałość" oznacza bardziej pewną cechę charakteru, zaś greckie "sklarunei" oznacza wzmocnić, zahartować, uczynić odporniejszym.
Bóg nie narusza praw, które ustanowił, nie odbiera wolnej woli nikomu.
Nie zmienił nastawienia faraona, lecz uodpornił go, wzmocnił, aby ten nie upadł pod ciężarem plag, na co wyraźnie wskazują choćby te słowa z 17 wersetu:
"aby okazać moc swoją na tobie"

powrót