FAQ 48

 

Co to jest Gemara?

Gemara (hebr. גמרא, 'uzupełniać, wyjaśniać') to aramejskojęzyczny zbiór rabinicznych komentarzy i objaśnień uzupełniających Misznę. Obie księgi tworzą razem Talmud.
Gemara składa się z dwóch części: pierwsza, zwana Baraitha (aram. ברייתא) zawiera nauki zewnętrzne, a druga, Tosefta (aram. תוספתא) jest komentarzem i uzupełnieniem Miszny.
Z tego względu, że Gemara była równolegle tworzona w Jerozolimie i Babilonii istnieją dwie wersje Talmudu - babilońska i palestyńska.

powrót