FAQ 47

 

Co to jest Miszna?

Miszna (hebr. משנה misznah 'pouczenie; prawo ustne' od hebrajskiego שנה, szana(h) 'powtarzać, uczyć się, badać') - kodeks prawa obyczajowego, jest częścią Tory Ustnej.
Twórcami Miszny byli mędrcy zwani tanaitami, działający w sześciu pokoleniach od I w. p.n.e. do ok. 220 r., kiedy to Miszna została spisana przez Rabiego Jehudę Hanasi, ostatniego tanaitę.
Miszna stanowi przedmiot rozważań Gemary.
Miszna i Gemara razem tworzą Talmud (hebr. ‏תלמוד‏‎ talmud – dosł. 'pouczenie' od לָמַד lamad 'uczyć się').
Miszna składa się z sześciu porządków (seder l.m. sederim), z których każdy dzieli się na zmienną liczbę traktatów (łącznie 63), a te na rozdziały i lekcje:
  Zeraim (11 traktatów) – błogosławieństwo i ofiary,
  Moed (12 traktatów) – szabat i święta,
  Naszim (7 traktatów) – małżeństwo i rozwód,
  Nezikin (10 traktatów) – prawo cywilne i karne,
  Kodaszim (11 traktatów) – ofiary i świętokradztwo,
  Tohorot (12 traktatów) – nieczystość i rytuały.


powrót