FAQ 45

 

Czy słowa z Jana 14:14 rzeczywiście występują w oryginałach?

Werset ten występuje we wszystkich znanych manuskryptach i na ich podstawie opracowanych tekstach.
Co do tego wersetu zachodzi jednak inna sprawa.
Niektóre wersje tekstu greckiego Nowego Testamentu określane mianem "tekstów NU" (NU text - 'N' od Nestle-Aland Greek New Testament, 'U' od United Bible Societies) nie są zbyt rzetelne. Zawierają one wiele wstawek, wręcz całych fraz, które nie występują w oryginalnych manuskryptach, a i nie zawierają niektórych słów występujących w manuskryptach. Tym samym teksty NU nie są tak wiarygodne jak textus receptus, wyłącznie na których opierają się rzetelne tłumaczenia.
Tak ma się też sprawa i z wersetem z Jana 14:14.
Teksty NU, a w ślad za nimi niektóre tłumaczenia, zamieszczają dwukrotnie w tym wersecie greckie słowo (Strong G3165) (pol. - ja, mnie, mi). Dla przykładu - w Biblii Tysiąclecia werset ten brzmi:
"O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię"
Skutkiem dwóch "mnie" widać tu oczywisty bezsens - w myśl takiego oddania tego wersetu należałoby "prosić Jezusa w imię Jezusa".


powrót