FAQ 44

 

Jak należy przetłumaczyć werset z Rzymian 9:5?

W oryginale werset ten wygląda następująco:
ων οι πατερες και εξ ων ο χριστος το κατα σαρκα ο ων επι παντων θεος ευλογητος εις τους αιωνας αμην

Oto, dla porównania, jak oddają ten werset dwa znamienite przekłady:
"and theirs too (is far as natural descent goes) is the Christ.
(Blessed for evermore be the God who is over all! Amen)"
(A New Translation of the Bible, James Moffat, 1935)

"and Christ, as human being, belongs to their race.
May God, who rules over all, be praised for ever. Amen!"
(Today's English Version, American Bible Society, New York, 1966)

Owa druga, kontrowersyjna część wersetu z Rzymian 9:5
"niech będzie błogosławiony na wieki" (lub podobnie) jest po prostu formułą doksologiczną.
(vide komentarz do tego wersetu w przekładzie KUL - Pallotinum, Poznań 1978, t. 6, cz. 1, s. 201)

Takie i podobne sformułowania używane są od wieków przez religijnych Izraelitów, i często dodawane do tekstów zarówno mówionych jak i pisanych. (vide np.: 1 Królewska 10:1, 1 Kronik 29:10, Psalm 41:14, 89:53, 106:48, Rzymian 1:25, 2, Koryntian 11:31). Zawsze w tych tekstach słowa te odnoszone są do Ojca i Boga Chrystusowego.
Warto tu wspomnieć wyżej przytoczony przekład Moffata, profesora greki i egzegety Nowego Testamentu, który wyraźnie wskazał na taki charakter tego dodatku.
Reasumując:
Słowa "niech będzie błogosławiony na wieki Bóg, który jest nad wszystkim" nie odnoszą się do Jezusa Chrystusa, lecz do Jego Boga i Ojca.

powrót