FAQ 40

 

Które tłumaczenie Łukasza 23:43 jest prawidłowe?

Oryginalne pytanie brzmiało:
Które tłumaczenie Łukasza 23:43 jest prawidłowe:
  - zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju
 czy
  - zaprawdę powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju

Problem zaczyna się od tego, że dopiero w IX wieku n.e. obmyślono pewien system podziału zdań przy pomocy znaków przestankowych. Do tego czasu zdania pisało się bez odstępu między kolejnymi zdaniami, zaś w obrębie zdania bez odstępu między wyrazami. Wyglądało to mniej więcej tak:
καιειπεναυτωοιησουςαμηνλεγωσοισημερονμετεμουεσηεντωπαραδεισω
(z przerwami między wyrazami: και ειπεν αυτω ο ιησους αμην λεγω σοι σημερον μετ εμου εση εν τω παραδεισω)
co w przekładzie dosłownym można ująć następująco: "ipowiedziałmuJezuszaprawdęmówięcidzisiajzemnąbędzieszwraju"
(z przerwami między wyrazami: i powiedział mu Jezus zaprawdę (amen) mówię ci dzisiaj ze mną będziesz w raju).

Co zatem?
Zatem ktokolwiek będzie tłumaczył ów fragment z tekstu greckiego, zastosuje interpunkcję zgodną z zasadami gramatyki ojczystego języka, oraz stosownie do swego rozumienia danego zdania.
Ciekawe, że w polskim Nowym Testamencie w tłumaczeniu Kolegium Rakowskiego (z 1606 r.) czytamy: "Amen mówię tobie dziś, ze mną będziesz w Raju". Sednem debaty nt. gdzie postawić przecinek, którego w oryginalnym tekście nie ma, jest to, że umiejscowienie przecinka w powyższym zdaniu decyduje o tym, czy Jezus "dziś mówi" czy "dziś będzie". Zweryfikowanie tego jak należy oddać ten werset, gdzie postawić przecinek, jest prozaicznie proste.
Wystarczy odpowiedzieć na pytanie:
• czy Jezus "dziś znalazł się w raju"?
Odpowiedź brzmi: nie - Jezus po śmierci leżał w grobie trzy dni zanim został wskrzeszony, ponadto Jezus po wskrzeszeniu jeszcze przez 40 dni pojawiał się to tu, to tam, pouczając swych uczniów, i po tym czasie, a nie "dziś", nie w dniu, w którym wypowiedział słowa zapisane w Łukasza 23:43, wstąpił do niebios.

Jakkolwiek rozumieć termin "raj" - Jezus nie znalazł się w nim "dziś".
Jego słów zatem nie można oddać jako "zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju".

Reasumując: - prawidłowym jest umiejscowienie przecinka po słowie "dziś", co daje: "zaprawdę powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju".

powrót