FAQ 4

 

Co to jest kodeks aleksandryjski?

Kodeks Aleksandryjski - Aleksandian Codex. Powstał, jak się zdaje, w V stuleciu w Egipcie. W roku 1098 znajdował się on w zasobach biblioteki patriarchów w Aleksandrii, w Afryce. W 1628 roku patriarcha Cyryl Lukaris podarował go królowi angielskiemu Karolowi I, a w 1753 został on przez następcę Karola I zdeponowany tam, gdzie do dzisiaj się znajduje - w British Museum. Składa się z 773 kart 32×26 cm. Jest tekstem całej Biblii. W zakresie ST to odpis Septuaginty, zaś w zakresie NT brakuje Ewangelii według Mateusza i fragmentu Ewangelii według Jana - zostały one bowiem... nadpisane. Nie zawiera również Psalmów. Przypuszcza się, że kodeks ten przepisywało kilku kopistów, posiada bowiem zróżnicowane pismo, aczkolwiek bardzo staranne.

powrót