FAQ 38

 

O czym mówią słowa z Objawienia 20:13?

W przekładzie Jakuba Wujka słowa te brzmią:
"Morze wydało umarłych, którzy w nim byli i śmierć i piekło oddały umarłych swoich, którzy w nim byli"
Podobnie brzmią te słowa w przekładzie Dąbrowskiego:
"A wydało morze zmarłych, którzy w nim byli i śmierć, i piekło zwróciły umarłych, którzy w nich byli"
Biblia Brzeska podaje:
"I wróciło morze umarłe, które miało, śmierć też i piekło wróciło umarłe, które miały"

Jeśli wziąć pod uwagę znaczenie terminu "hai'des" wówczas werset ten nie jest żadną rewelacją i oznacza jedynie zmartwychwstanie umarłych. (Dzieje Apostolskie 24:15)

powrót