FAQ 35

 

Jak brzmi oryginalny zapis Zachariasza 12:10?

Oryginalne pytanie brzmiało:
  Werset z Zachariasza 12:10 bywa w różnych przekładach oddawany na dwa sposoby:
  "spojrzą na MNIE, na tego, którego przebodli",
  "i spoglądać będą ku TEMU, którego przebodli".
Czy w pierwotnym tekście były słowa "na mnie"?

Różnica ta oczywiście zmieniłaby adresata tej wypowiedzi. Wynika ona zaś z materiałów, które służyły tłumaczowi za tekst źródłowy. Z informacji zamieszczonej w Biblii Tysiąclecia wynikałoby, iż w tekście hebrajskim występuje 'na mnie' zaś w tekście greckim - 'na tego'.
Żadną miarą nie jest to informacja ścisła i wynika z powierzchowności zarówno tłumaczy jak i "komentatorów". A w sprawie tej występuje spore zamieszanie wśród jednych jak i drugich.

Wiele przekładów oddaje tę frazę jako "na mnie": Biblia Gdańska, przekład Wujka, King James Version, Darby, Douay, Webster, Young's Literal Translation, American Standard Version i inne.
Wiele przekładów oddaje tę frazę jako "na tego": Biblia Tysiąclecia, The Bible in Living English (Byington), Living Bible (Taylor), Todays English Version, La Bible de Jérusalem, New American Bible, Moffatt, American Translation (Goodspeed), Modern Language Bible, Revised Standard Version, New World Translation, Bible in Basic English, Contemporary English Bible i inne.
Tekst masorecki rzeczywiście oddaje tą frazę przez: "i spojrzą na mnie, którego przebili".
Jednak istnieje aż 45 (!) przedmasoreckich manuskryptów, w których tekst ten brzmi odmiennie i oddaje tę frazę przez: "spojrzą na tego, którego przebili".
Z kontekstu mogłoby wynikać, że 'mnie' odnosi się do narratora, יהוה. Jednak wszystkie pozostałe części wersetu odnoszą się do 'niego'
- do trzeciej osoby w liczbie pojedynczej!
Dlatego rozsądne jest przyjęcie, iż poprawnie frazę tę należy oddać jako "na tego", również w trzeciej osobie.
A są i inne przesłanki, by tak uważać.
W paralelnym tekście z Jana 19:37 owo 'przebicie' rozumie się jako dokonane przez żołnierza przebijającego włócznią bok Chrystusa i w tym momencie jest dokładnie zacytowany Zachariasza 12:10;
"I ponownie inne pismo mówi, 'spojrzą na tego, którego przebili'".
Rozsądnym zatem wydaje się wniosek, iż właśnie ta forma wypowiedzi jest tą, którą znał ewangelista - i rzeczywiście, ta właśnie wersja - 'niego' zamiast 'mnie', pojawia się we wspomnianych 45 hebrajskich manuskryptach.

powrót