FAQ 34

 

Czy są podstawy by greckie słowo 'parousia' tłumaczyć na 'obecność'?

Słowo παρουσια 'parousia' - według konkordancji Stronga numer 3952, oznacza - "coming, presence".

W "Expository Dictionary of New Testament Words" William E. Vine podaje:
"PAROUSIA (...) dosłownie obecność - złożenie 'para' - 'z' oraz 'ousia' - 'bycie' (od 'eimi', 'być') - określa zarówno przybycie jak i następującą po nim obecność."

Oto przykłady biblijnego zastosowania słowa 'parousia':
"Przeto, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności [παρουσια 'parousia'], ale jeszcze bardziej pod moją nieobecność byliście posłuszni (...)" (Filipian 2:12, BW)
"Kto tak mówi, niech zważy, że jakimi jesteśmy w słowie przekazanym listownie pod nieobecność, takimi też będziemy w czynie, gdy będziemy obecni [παροντες 'parousia']" (2 Koryntian 10:11, BW)

Natomiast dosłownym greckim odpowiednikiem polskiego słowa 'przyjść' jest έρχομαι 'erchomai' - powszechnie używane dla tego znaczenia greckie słowo.
W zależności też od kontekstu 'erchomai' może też przybierać znaczenie 'pójść', 'przybyć', 'wejść', 'dotrzeć'.
I Biblia używa tego słowa oddając właśnie takie jego znaczenia:

"... abym i ja poszedł ['erchomai'] oddać mu pokłon"
(Mateusza 2:8, BW)

"I wszedłszy ['erchomai'] do domu..."
(Mateusza 2:11, BW)

"A gdy przybył ['erchomai'] na drugą stronę..."
(Mateusza 8:28, BW)

"Rzekła mu niewiasta:
Wiem, że przyjdzie
['erchomai'] Mesjasz..."
(Jana 4:25, BW)

Reasumując:
- tłumaczenie greckiego 'parousia' na 'obecność' znajduje uzasadnienie lingwistyczne
- używanym w Biblii słowem na określenie 'przyjścia' jest 'erchomai'.

powrót