FAQ 33

 

Czym jest Biblia Polska?

Określenie 'Biblia Polska' nie jest specyficzne - nie jest to oficjalna nazwa jakiegokolwiek przekładu przyjęta w katalogach.
Niektórzy używają tego terminu w odniesieniu do Biblii Brzeskiej (radziwiłłowskiej, I wydanie 1563), jeszcze inni w odniesieniu do Biblii Wujka (I wydanie całości 1597), jeszcze inni w odniesieniu do Biblii Gdańskiej (I wydanie 1632), jeszcze inni w odniesieniu do Nowego Przekładu (Biblia Warszawska, I wydanie 1964)
Ponadto Kazimierz Wierzyński (1894-1969) napisał wiersz pt. "Biblia Polska".
Faktycznie zaś nie istnieje żaden przekład o nazwie 'Biblia Polska'.

powrót