FAQ 29

 

Dlaczego w niektórych przekładach werset z Mateusza 6:13 jest dłuższy niż w innych?

Oryginalne pytanie brzmiało:
  "W tymże wersie można zaobserwować, że w protestanckich przekładach jest on dłuższy o zdanie, zaczynające się od słów:
  "Albowiem Twoje jest królestwo..."
  Czy prawdą jest to, co można znaleźć w przypisach do tego wersetu w ekumenicznym przekładzie NT, że słowa te zaczęły pojawiać się w rękopisach dopiero w V w. po Chrystusie?"

Tak, to prawda. Ten zapis jest apokryfem.

powrót