FAQ 26

 

Czy jakikolwiek przekład polskojęzyczny w Izajasza 63:2 zawiera słowo 'winobraniec'?

Według naszej wiedzy - żaden.
Biblia Brzeska: "depcących w prasie"
Biblia Wujka: "tłoczących w prasie"
Biblia Szymona Budnego: "depcącego w kadzi"
Biblia Gdańska: "tego, który tłoczy w prasie"
Biblia Tysiąclecia: "tego, co wygniata winogrona w tłoczni"
Biblia Poznańska: "tłoczącego w prasie"
Biblia Warszawska: "tego, który wytłacza wino w tłoczni"
Przekład Nowego Świata: "tego, który depcze w winnej tłoczni"
Biblia Warszawsko-praska: "ten, co wygniata winne grona"


powrót