FAQ 20

 

Jak należy przetłumaczyć Micheasza 5:2?

Oryginalne pytanie brzmiało:
Czy tłumaczenie LXX stwierdza że "Władca wychodzi już od nieskończoności", czy owo 'hmerwn aiwnos' oznacza dokładnie nieskończoność, wieczność, czy też da się to przełożyć inaczej?

Da się przełożyć inaczej.
Biblia Warszawska tu podaje:
"Początki jego od prawieku (Strongs 6924), od dni zamierzchłych (Strongs 3117)"

Oryginalny, wszak hebrajski, a nie grecki (!), tekst zawiera tu słowo קֶ֫דֶם keh'-dem (Strongs 6924), które najlepiej ująć jako "był od dawna" lub podobnie, oraz zawiera יוֹם, yom (Strongs 3117), którego tłumaczenie sprawia trudności, bowiem to wyraz, którego rdzeń nie jest używany, lecz tylko rdzeń, a sam wyraz dosłownie oznacza... [czas] "gorący" - co należy rozumieć jako tzw. "gorące godziny" to jest poranek i wieczór, kiedy to wschodzące lub zachodzące słońce jest "gorącego koloru". יום‎ 'Yom (Yome)' więc zazwyczaj bywa używane w połączeniu z innymi określeniami.
Najlepiej ująć ten zwrot jako: [od] [czasu] "dawnego, niezmierzonego" bądź "nieokreślonego".
Jak czasownik מוֹצָאֹת, mowtsa'ah (Strong 04163) ma się do czasownika יָצָא, yaw-tsaw' (Strong 03318)?
מוֹצָאֹת, Mo-tsaw-aw' (Strong 4163), to rodzaj żeński (choć to nie istotne) od מוֹצָא, mo-tsaw' (Strong 4161) i oznacza pochodzenie, rodowód. יָצָא, yaw-tsaw' (Strong 3318) wiąże się z mo-tsaw' w ten sposób, iż ten pierwszy oznacza... 'zrodzić'.
Jak mniemamy związek ten jest oczywisty.

powrót