FAQ 2

 

Jaka jest różnica między transkrypcją a transliteracją?

Mimo iż niektóre, nawet poważne słowniki zrównują te pojęcia, to jednak robią to niesłusznie. Transkrypcja, to przepisanie tekstu w ramach tego samego języka z ewentualnym zastępowaniem wyrazów jednej konwencji graficznej na inną. Transliteracja zaś, to sposób zapisania tekstu napisanego pierwotnie jednym alfabetem, znakami innego alfabetu - na przykład zapisanie tekstu pisanego znakami alfabetu hebrajskiego za użyciem znaków alfabetu łacińskiego.

powrót