FAQ 18

 

Co jest nie tak z Ewangelią wg Marka rozdział 16?

Wszytko to, co występuje po rozdziale 16 werset 8, należy uznać za nieautentyczne.
Bywają tu w przekładach Biblii zamieszczane dwie wersje, długa i krótka. Jednak w większości starożytnych manuskryptów, na przykład Kodeks Synajski, Kodeks Watykański, nie zawiera żadnej z tych wersji. Dla porównania: Euzebiusz i Hieronim są zgodni, że oryginalne słowa Marka kończą się na "bo się bały". W niektóych manuskryptach i przekładach dodano po wersecie 8 długie lub krótkie zakończenie. Długie, składające się z 12 wersetów, występuje w kodeksach z V w.: Aleksandryjskim, Eframa i Bezy, w łacińskiej Wulgacie, przekładzie syrokuretońskim oraz rosyjskiej Piszitcie. Nie ma go jednak w dwóch wcześniejszych greckich manuskryptach, kodeksie synajskim i watykańskim (IV w.). Nie zawiera go też przekład syrosynajski, ani najstarszy manuskrypt przekładu saidzkiego. Na wersecie 8 kończą się również najstarsze rękopisy w języku oramiańskim i gruzińskim. Niektóre greckie rękopisy i przekłady zawierają krótkie zakończenie, złożone z dwóch zdań. W kodeksie królewskim (VIII w.) umieszczono oba zakończenia, choć przed każdym znajduje się uwaga, że są one akceptowane w niektórych kręgach, choć najwyraźniej w tym kodeksie nie uznano żadnego z nich za wiarygodne.

powrót