FAQ 17

 

Dlaczego jest napisane, że Jezus jako pierwszy został wskrzeszony?

Pierwszą relację o jakimkolwiek wskrzeszeniu znajdujemy w pismach hebrajskich: Eliasz wskrzesił chłopca.
Rzeczywiście w Biblii użyto sformułowania, że Jezus został wskrzeszony jako pierwszy. Zatem istnieją dwie możliwości:
- albo to rzeczywista sprzeczność
- albo to pozorna sprzeczność
Chłopiec wskrzeszony przez Eliasza, nie żył wiecznie. Kiedyś zestarzał się i umarł. Sam Jezus również dokonywał wskrzeszeń. Zatem zanim Jezus został wzbudzony z martwych, historia biblijna już poznała przypadki wskrzeszeń. Każda z tych osób, po określonym czasie, jednak... zmarła. Natomiast Jezus był pierwszym wskrzeszonym... do życia wiecznego. Vide Rzymian 6:9 "(...) zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje" (BW)
Chrystus był pierwszym takim przypadkiem opisanym w Biblii - jako pierwszy został wskrzeszony do bezkresnego życia, "pierworodny z umarłych" (Objawienia 1:5, BW)

powrót