FAQ 16

 

Czy posiadanie i używanie kopii elektronicznej Biblii jest legalne?

Posiadanie dowolnego przekładu Biblii w postaci elektronicznej jest legalne.
Reguluje to ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80 z 2000 r., poz. 904)
Art. 23. 1 tejże ustawy stanowi:
Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego.(...)
Zatem posiadanie i używanie elektronicznej wersji, na przykład Biblii Tysiąclecia, Biblii Warszawsko-praskiej jest zgodne z prawem, bowiem przekłady te zostały już rozpowszechnione na stronach WWW, przez lub za zgodą, właścicieli praw autorskich.
(patrz także artykuły od 29 do 33 ww. ustawy)
Ponadto, każdy, kto posiada tak zwane 'hard copy', czyli postać drukowaną Biblii, może posiadać i użytkować dowolną kopię tegoż.
Użytkownik, który nabył książkową wersję określonego tłumaczenia Biblii, nabył prawa do użytkowania tego tekstu.
W przypadku posiadania kopii elektronicznej, bez posiadania książkowej, jest dopuszczalne, o ile:
 - dzieło jest wolne od praw autorskich (np. Biblia Gdańska),
 - właściciel praw autorskich na to zezwala (freeware, public domain),
 - właściciel praw autorskich, bądź osoba przez niego upoważniona, rozpowszechnił dany przekład.
Choć dany przekład może być całkowicie wolny od praw autorskich, np. Septuaginta, to konkretna wersja elektroniczna, transkrypcja, ma swego wykonawcę. Jest wówczas on właścicielem praw autorskich do tej transkrypcji. Może on określić jakich, komu i do czego udziela praw.

powrót