FAQ 12

 

Który z synów Noego był starszy - Sem czy Jafet?

Oryginalne pytanie brzmiało: "Słowniki Biblijne i Encyklopedie podają zgodnie:
"Sem najstarszy syn Noego"
z drugiej strony inne opracowania mówią, że Jafet był najstarszym synem Noego, np.Tabliczkowa teoria Księgi Rodzaju "Curt Sewell".
Spotkałem się też z twierdzeniem, że Jafet był starszym synem Noego, które mówi tak:
"Lecz także i Semowi, praojcu wszystkich synow Hebera,
starszemu bratu Jafeta urodzili się synowie 1 Mojż 10,21"
choć ten tekst można z hebrajskiego przetłumaczyć rownież jako:
"Lecz także i Semowi, praojcu wszystkich synow Hebera,
bratu starszego Jafeta, urodzili się synowie"".

Zgodnie z hebrajską gramatyką oba tłumaczenia są poprawne,
nie ma jednak żadnego dowodu na to, że Sem był najstarszym synem Noego.
Jednak oba tłumaczenia są gramatycznie poprawne, lecz... tylko jedno z nich jest słownikowo poprawne.
Słownikowo poprawne i dosłowne tłumaczenie 1 Mojżeszowej 10:21, brzmi:
'a Semowi, praojcu wszystkich synów Ebera, bratu Jafeta, najstarszego, też urodziło się potomstwo'
Zatem, zgodnie z tekstem oryginalnym, Jafet był najstarszym synem Noego.

powrót