FAQ 10

 

Kim lub czym jest Azazel?

Azazel - hebr. עזאזל aza`zel - etymologia tego słowa jest wciąż dyskutowana.
W ślad za tekstem masoreckim my skłaniamy się ku twierdzeniu, że 'aza`zel' jest kombinacją dwóch rdzeni słów hebrajskich: "ez" - kozioł i "azal" - wygnać", "wypędzić" (arab. "azala" - wypędzić, usunąć).
Wówczas 'aza`zel' oznaczałby nic innego jak... "kozioł na wygnanie".
Podobnie też podaje Strong's Exhaustive Concordance, gdzie pod numerem 5799 czytamy "goat of departure" - kozioł oddalenia.
Niektórzy skłaniają się raczej ku tłumaczeniu "kozioł ucieczki", ale w naszym odczuciu takie tłumaczenie nie ma silnego umocowania. Kwestia zasadza się na sposobie tłumaczenia, głównie wersetów 10 i 26 z 16 rozdziału 3 Księgi Mojżeszowej. Mają w dosłownym tłumaczeniu, z grubsza, następujące znaczenie:
"Kozła zaś, na którego padł los kozła wygnania, postawi żywego przed יהוה, by nim dokonać przebłagania, a potem wypędzi jako kozła wygnania na pustynię" (Kapłańska 16:10)
"Ten zaś, który wypędzał kozła wygnania, wypierze swoje szaty i obmyje swoje ciało wodą, a potem wejdzie do obozu." (Kapłańska 16:26)
Problem interpretacyjny pojawia się dopiero wówczas, gdy ktoś polega na tłumaczeniach, które z całego hebrajskiego kontekstu nie tłumaczą jedynie słowa 'aza`zel' (i jego dopełniacza) lecz piszą transliterację, i to z dużej litery, co nieobeznanemu z Biblią czytelnikowi nieodmiennie i niesłusznie przywodzi na myśl... imię. Niestety tak czyni znakomita większość tłumaczeń.
Jednak 'aza`zel' nie jest żadną miarą imieniem. Termin 'aza`zel' nie oznacza nic innego jak tylko 'kozioł wygnania', który w odróżnieniu od drugiego kozła, (Kapłańska 16:5) pozostawał przy życiu.

powrót