FAQ 1

 

Czy w Galacjan 1:19 chodzi o Jakuba wymienionego w Mateusza 13:55?

Tak, chodzi o tego samego Jakuba. Apostoł Paweł używa w poprzedzającym kontekście takich słów: "udałem się do Jerozolimy do tych, którzy przede mną byli apostołami" (Galacjan 1:17, BW). Choć Paweł nie był jednym z owych pierwszych (Mateusza 10:2-3) dwunastu apostołów, to powyższymi słowy ("przede mną byli apostołami") (i nie tylko tymi) zalicza swoją osobę do grona apostołów - mówiąc o tamtych, jako tych, którzy "przed nim byli apostołami" (porównaj BT - "którzy apostołami stali się pierwej niż ja"). Wymieniony w Mateusza 13:55 Jakub jest oczywiście przyrodnim bratem Jezusa, a nazywanie Jakuba bratem, jest stosowne, bo i Jezusa nazywano synem Józefa (np. Łukasza 3:23; 4:22; Jana 1:45; 6:42). Krewni Jezusa w końcu uwierzyli w niego i stali się chrześcijanami. Pismo Święte wskazuje na to jasno, mówiąc o dniu Pięćdziesiątnicy roku 33 n.e., iż bracia Jezusa oraz jego matka znajdowali się wśród uczestników owego wydarzenia (Dzieje 1:14-15; 2:1-4). Ustanowienie Jakuba apostołem po tych dwunastu pierwszych nie jest zatem jakimś precedensem, bo po owych dwunastu byli ustanawiani inni, n.p. Maciej (Dzieje 1:23-25), czy Paweł, a choć Słowo Boże nie opisuje samego ustanowienia Pawła apostołem, to jednak wiemy, że nazywa go tak (Rzymian 11:13), podobnie jak nie opisuje samego ustanowienia apostołem Jakuba, brata Pańskiego, to jednak tak go nazywa (Galacjan 1:19). Oczywistym jest również, że wspomniany w Galacjan 1:19 Jakub nie mógł być jednym z wymienionych w Mateusza 10:2-3, bowiem jeden z tamtych był synem Zebedeusza, drugi synem Alfeusza, żaden zaś synem Józefa.

powrót