Ważniejsze przekłady Pisma Świętego

Zestawienie ważniejszych przekładów Biblii dokonanych na języki europejskie.

Przekłady angielskie pierwsze wydanie źródło ST źródło NT
Douay-Rheims (a) 1582-1610 Wulgata Wulgata
King James Version (a) 1611 tekst masorecki (?) Stephanus (textus receptus)
Darby 1859, 1885 tekst masorecki (?) (?)
Young 1862-1898 tekst masorecki (?) Stephanus (textus receptus)
English Revised 1881-1895 tekst masorecki (?) Westcott-Hort
Emphasised Bible 1878-1902 tekst masorecki (Ginsburg) Westcott-Hort, Tregelles
American Standard 1901 tekst masorecki (?) Westcott-Hort
An American Translation (a) 1923-1939 tekst masorecki (?) Westcott-Hort
Revised Standard 1946-1952 tekst masorecki (?) Westcott-Hort, Nestle
New English Bible (a) 1961-1970 Biblia Hebraica (Kittel) dobierany przez tłumacza
New World Translation of the Holy Scripture 1961, 1981, 1984 Biblia Hebraica (Kittel), Biblia Hebraica Stuttgartensia i inne Westcott-Hort i inne
Today's English Version 1966-1976 Biblia Hebraica (Kittel) UBS
Revised Authorised Version 1979-1982 Biblia Hebraica Stuttgartensia majority text
New Jerusalem Bible (a) 1985 tekst masorecki (?) (?)
Przekłady hiszpańskie pierwsze wydanie źródło ST źródło NT
Reina-Valera 1602 tekst masorecki (?) Stephanus (textus receptus)
Moderna 1893 tekst masorecki (?) Scrinever
Nácar-Colunga (a) 1944 tekst masorecki (?) (?)
Evaristo Martín Nieto (a) 1964 tekst masorecki (?) (?)
Serafín de Ausejo (a) 1965 Biblia Hebraica (Kittel) Nestle-Aland
Cantera-Iglesias (a) 1975 Biblia Hebraica (Kittel) (?)
Nueva Biblia Espanola (a) 1975 tekst masorecki (?) (?)
Przekłady portugalskie pierwsze wydanie źródło ST źródło NT
Almeida 1681, 1750 tekst masorecki (?) Stephanus (textus receptus)
Figueiredo (a) 1778-1790 Wulgata Wulgata
Matos Soares (a) 1927-1930 Wulgata Wulgata
Pontificio Instituto Bíblico (a) 1967 tekst masorecki (?) Merk
Przekłady niemieckie pierwsze wydanie źródło ST źródło NT
Luther (a) 1522, 1534 tekst masorecki (?) Erazm z Rotterdamu
Zürcher 1531 tekst masorecki (?) (?)
Elberfelder 1855, 1871 tekst masorecki (?) Stephanus (textus receptus)
Menge 1926 tekst masorecki (?) (?)
Luther (zrewidowany) (a) 1964, 1984 tekst masorecki (?) (?)
Bibel in heutigem Geutsch (a) 1967 Biblia Hebraica Stuttgartensia Nestle-Aland, UBS
Einheitsübersetzung (a) 1972, 1974 tekst masorecki (?) (?)
Revidierte Elberfelder 1975, 1985 tekst masorecki (?) (?)
Przekłady francuskie pierwsze wydanie źródło ST źródło NT
Crampon (a) 1894-1904 tekst masorecki (?) Merk
Jérusalem (a) 1948-1954 Wulgata Wulgata
TOB (ekumeniczny) (a) 1971-1975 Biblia Hebraica Stuttgartensia Nestle, UBS
Osty (a) 1973 tekst masorecki (?) (?)
Segond (zrewidowany) 1978 Biblia Hebraica Stuttgartensia Nestle-Aland, Black, Martini, Metzger, Wikgren
Français courant 1982 Biblia Hebraica Stuttgartensia Nestle, UBS
Przekłady polskie pierwsze wydanie źródło ST źródło NT
Jakub Wujek (a) 1593-1599 Wulgata Wulgata
Biblia Gdańska 1632 tekst masorecki (?) (?)
Biblia Tysiąclecia (a) 1965 Wulgata Merk
Biblia Poznańska (a) 1973-1975 Wulgata UBS
Biblia Warszawska 1964-1975 Biblia Hebraica (Kittel) Nestle-Aland, UBS
Biblia Warszawsko-praska 1990-1997 Biblia Hebraica Stuttgartensia Nestle-Aland, Black, Martini, Metzger, Wikgren
Przekład Nowego Świata 1997 Biblia Hebraica (Kittel), Biblia Hebraica Stuttgartensia Westcott-Hort i inne
Przekłady włoskie pierwsze wydanie źródło ST źródło NT
Diodati 1607, 1641 tekst masorecki (?) (?)
Riveduta (Luzzi) 1925 tekst masorecki (?) (?)
Nardoni (a) 1960 tekst masorecki (?) (?)
Pontificio Istituto Biblico (a) 1923-1958 tekst masorecki (?) Merk
Garofalo (a) 1960 tekst masorecki (?) (?)
Concordata (a) 1968 Biblia Hebraica (Kittel) Nestle, Merk
CEI (a) 1971 tekst masorecki (?) (?)
Parola del Signore (a) 1976-1985 Biblia Hebraica Stuttgartensia UBS
    Oznaczenia:
  • (a) - zawiera apokryfy, lecz nie koniecznie we wszystkich wydaniach
  • (?) - wydania lub źródła nie podano
  • UBS - United Bible Societies