Charakterystyki starszych przekładów

Septuaginta
Wulgata
Biblia Brzeska
Biblia Gdańska
Biblia Szymona Budnego
Biblia Jakuba Wujka